O nama

Privredno preduzeće „Elektroinženjering“ d.o.o. Čačak, osnovano je 1989. godine.

Elektroinženjering d.o.o. raspolaže sa preko 30 zaposlenih raznih obrazovnih profila:

Preduzeće je uključeno u sledeće delatnosti:

Opredeljenje privrednog društva „Elektroinženjering“ d.o.o. Čačak je da kvalitetom usluga i efikasnom organizacijom drži visoke standarde u oblasti izvođenja elektro-radova pridržavajući se sledećih principa:

Podaci o preduzeću:

PIB:SR101120914
Matični broj:7714483
Šifra delatnosti:74203
EPPDV:131822868
Tekući račun:Banca Intesa 160-8783-14

Podaci za identifikaciju preduzeća (* doc)

ELEKTROINŽENJERING d.o.o.
Krenov prolaz bb, 32000 Čačak
Tel: +381 32 325-085; +381 32 325-095
E-mail: elinz@mts.rs

Odgovorna lica:

DIREKTOR
dr Dojčilo Sretenović, dipl.inž.el., tel. 064 852-66-60

DIREKTOR RAZVOJA
Svetlana Bogdanović, dipl.inž.el., tel. 064 852-66-55

%

Prof. dr Jeroslav Živanić, dipl.inž.el., suvlasnik, tel. 064 852-61-61