Izvođenje i projektovanje elektro instalacija

Izvođenje radova i stručni nadzor na sledećim objektima:

Projektovanje

Projektovanje elektroenergetskih instalacija niskog, srednjeg i visokog napona, telekomunikacionih i gromobranskih instalacija, vršenje stručnog nadzora i tehnički pregled, kontrola projektne dokumentacije, kao i nadzor nad izvedenim radovima.

Proizvodnja

Preduzeće "Elektroinženjering" se bavi i proizvodnjom i instalacijom gromobrana lakog tipa za zaštitu porodičnih kuća i manjih stambenih objekata – štapna hvataljka sa kružnim prstenom - SRPS N.B4.811:
- Visina štapa 300cm, prečnik prstena Ø100
- Izvedba: Tip GLT 300 pocinkovan +   plastificiran

Zaštitna zona gromobrana lakog tipa, Tip GLT 300:

TABELA ZAŠTITNIH ZONA ZA III i IV NIVO ZAŠTITE
VISINA KUĆE
h(m)
IV nivo
zaštite
III nivo
zaštite
R (m) Ro (m) R (m) Ro (m)
5 9,70 16,90 6,80 11,80
6 10,60 19,20 7,40 13,40
8 12,30 23,70 8,60 16,60
10 14,00 28,30 9,80 19,80
12 13,50 28,30 9,90 20,70
15 13,70 29,30 9,70 21,10
18 13,10 28,30 9,50 21,20
Protection zones